• :)
 • www.ezn2d.c0.pl
 • dni_otwarte
 • image
 • :-)
 • :-)
 • :-)
 • Znasz cytat?
 • image
O projekcie

Akademia Sieci Cisco (CNA), utworzona przy EZN, jest inicjatywą edukacyjną mającą na celu przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania i projektowania sieci komputerowych. Akademia jest rozwijana pod patronatem firmy Cisco.

Założona w 1984 roku przez grupę informatyków z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, jest obecnie międzynarodowym koncernem zatrudniającym w 75 państwach świata ponad 34 000 pracowników. Opracowane przez nią rozwiązania w zakresie sieci komputerowych są uznawanymi na całym świecie standardami. Firma wydaje również własne certyfikaty zawodowe. Właśnie do zdobycia takiego certyfikatu przygotowują kursy organizowane w EZN. Na potrzeby akademii w szkole przygotowano nowoczesną pracownię dydaktyczną. Specjalnie zaprojektowana sieć komputerowa oraz urządzenia firmy Cisco (9 router'ów Cisco oraz 9 switch'y Catalyst 2960) pozwalają prowadzić wszystkie zajęcia w ramach kursów przygotowujących do egzaminów na certyfikat CCNA.

Nasza Akademia Lokalna działa dzięki umowie zawartej w styczniu 2010 roku z Rektorem Politechniki Wrocławskiej. Na mocy tej umowy wsparcia merytorycznego udziela nam Regionalna Akademia Cisco działająca na Wydziale Elektroniki w Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Od 2010 roku w Elektronicznych Zakładach Naukowych odbywają się zajęcia Akademii Sieci „Cisco” (www.netacadadvantage.com/poland).

 

Nasza Akademia Lokalna proponuje następujące kursy:

1. CCNA Routing and Switching (4 semestry)

2. IT Essentials: PC Hardware and Software

3. NDG Linux Essentials

4. CCNA Security

Z materiałów kursu CCNA R&S to znaczy materiałów semestru pierwszego „Introduction to Network” i drugiego „Routing and Switching Essentials” korzystają uczniowie klasy drugiej i trzeciej informatycznej w ramach modułu „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”. Po spełnieniu wymagań, uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia tych kursów.

Pozostałe kursy są realizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych i są dostępne dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Osoby zainteresowane programem Akademii Sieci „Cisco” powinny zgłosić się do następujących instruktorów:

Bogdan Bajek e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dorota Domagała e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Urszula Kazubek e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Paweł Popiel e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dorota Wilińska e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizacja zajęć

Program CCNA 4.0 występuje w dwóch odmianach - wersja CCNA Discovery oraz wersja CCNA Exploration. Jakkolwiek obie wersje programu przygotowują do zdania egzaminu certyfikacyjnego CCNA, wersja CCNA Discovery jest mniej rozbudowana i została opracowana dla osób niemających żadnych wcześniejszych doświadczeń w zakresie informatyki. Wersją znacznie rozszerzoną jest CCNA Exploration.

Realizacja progamu CCNA jest rozłożona na cztery części zwane semestrami (nie należy ich mylić z semestrami szkolnymi). Czas trwania semestru nie jest określony, ale cały cykl szkolenia nie może być zrealizowany w czasie krótszym niż 6 miesięcy.

Semestr pierwszy ma charakter wprowadzający i jest jedynym semestrem obejmującym głównie zajęcia teoretyczne. W przypadku semestrów od drugiego do czwartego zasadniczym elementem są już ćwiczenia laboratoryjne.

Program nie przewiduje możliwości pominięcia semestru pierwszego i zapisania się od razu na semestr drugi. Wszystkie zaliczone testy są rejestrowane na centralnym serwerze Akademii Cisco i brak zaliczonego poprzedniego semestru uniemożliwia rejestrację na semestr wyższy.

Zgodnie z założeniami programu Akademii Sieciowej Cisco szkolenie jest realizowane w trybie stacjonarnym przy jednoczesnym wykorzystaniu narzędzi e-learningowych i zdalnego nauczania.

W trakcie zajęć stacjonarnych prowadzone są wykłady (prezentacje) oraz wykonywane ćwiczenia praktyczne. Ważną rolę w procesie nauczania odgrywają bardzo obszerne, ciekawe materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej, udostępniane on-line zarejestrowanym studentom Akademii Cisco. Materiały te są dostępne przez całą dobę, także z domu.

Warunkiem zaliczenia semestru jest wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych programem oraz zdanie egzaminu praktycznego. Wiedza teoretyczna jest weryfikowana na podstawie egzaminów testowych przeprowadzanych przy użyciu centralnego serwera egzaminacyjnego Akademii Cisco. Egzaminy testowe są zdawane po zakończeniu każdej wyodrębnionej części danego semestru (tzw. modułu), a pod koniec semestru jest zdawany egzamin finałowy z całego materiału. Ocena końcowa z danego semestru jest średnią ważoną ze wszystkich ocen cząstkowych. Studenci, którzy spełnili wszystkie wymagania dotyczące danego semestru, otrzymują odpowiedni certyfikat Akademii Cisco.

 
Program CCNA Exploration

Program CCNA Exploration (ver.4.0) składa się z czterech semestrów obejmujących następujące zagadnienia:

Kurs CCNA Exploration 1 (semestr 1): Podstawy sieci

 • Znaczenie sieci we współczesnym świecie
 • Komunikacja poprzez sieć
 • Funkcjonalność i protokoły warstwy aplikacyjnej
 • Warstwa transportowa OSI
 • Warstwa sieciowa OSI
 • Adresowanie w sieciach – IPv4
 • Warstwa łącza danych
 • Warstwa fizyczna OSI
 • Projektowanie sieci. Okablowanie
 • Konfigurowanie i testowanie sieci

Kurs CCNA Exploration 2 (semestr 2): Protokoły i koncepcje routingu

 • Wprowadzenie do routingu i przekazywania pakietów
 • Routing statyczny
 • Wprowadzenie do protokołów routingu dynamicznego
 • Protokoły routingu wektora odległości
 • RIP wersja 1
 • VLSM i CIDR
 • RIPv2
 • Tablica routingu: analiza
 • EIGRP
 • Protokoły routingu stanu łącza
 • OSPF

Kurs CCNA Exploration 3 (semestr 3): Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe

 • Projektowanie sieci LAN
 • Przełącznik – podstawowe koncepcje i konfiguracja
 • Sieci VLAN
 • VTP
 • STP
 • Routing pomiędzy sieciami VLAN
 • Sieci bezprzewodowe – podstawowe koncepcje i konfiguracja

Kurs CCNA Exploration 4 (semestr 4): Sieci WAN - zasady dostępu

 • Wprowadzenie do sieci WAN
 • PPP
 • Frame Relay
 • Bezpieczeństwo sieciowe
 • Listy ACL
 • Telepraca – rozwiązania techniczne
 • Adresacja IP – usługi
 • Rozwiązywanie problemów sieciowych
 
Podręczniki

W wydawnictwie PWN ukazała się seria książek wspomagających przygotowanie do egzaminów CCNA. Wydawnictwa te są sygnowane przez Cisco Press. Są to następujące tytuły:

 

Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 1

Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon „Tony” W. Rufi


Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2

Rick Graziani, Allan Johnson


Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3

Wayne Lewis


Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4

Bob Vachon, Rick Graziani