• dni_otwarte
  • :-)
  • :)
  • :-)
  • www.ezn2d.c0.pl
  • image
  • :-)
  • image
  • Znasz cytat?
Historia

29 listopada 1963 roku uroczystego otwarcia Elektronicznych Zakładów Naukowych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego dokonał profesor Bolesław Iwaszkiewicz, Przewodniczący Prezydium Rady Narodowej miasta Wrocławia. Szkole nadano imię Fryderyka Joliot – Curie. Pierwszym dyrektorem został mgr inż. Tadeusz Pietrusiewicz, pod kierunkiem którego kadra pedagogiczna – licząca wówczas 104 nauczycieli – rozpoczęła pracę nad programami nauczania, wyposażeniem sal, laboratoriów i pracowni.W skład ówczesnego zespołu szkół weszły: Technikum Elektroniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Przyzakładowa ZSZ WZE „Elwro”, Państwowa Szkoła Techniczna. Elektroniczne Zakłady Naukowe w swoich początkach nie miały stałej siedziby, szkoła korzystała z uprzejmości Zespołu Szkół Energetycznych przy ulicy Hauke-Bossaka, następnie Zespołu Szkół Chemicznych przy ulicy Skwierzyńskiej. W latach 1963-2007 szkoła mieściła się w budynku przy ulicy Ostrowskiego 22, obecnie znajduje się przy ulicy Braniborskiej 57.

W 1963 roku swoją działalność rozpoczęły Warsztaty Szkolne EZN, w których odbywało się praktyczne kształcenie młodzieży.
W ramach zajęć uczniowie wykonywali między innymi takie czynności: montaż i uruchamianie sterowników do przełączania świateł w sygnalizacji ulicznej, naprawę i strojenie przełączników kanałów do odbiorników telewizyjnych, kompleksowe wytwarzanie obwodów drukowanych. 9 listopada 1971 roku Wrocławskie Zakłady Elektroniczne "Elwro", później Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów "Mera-Elwro" przekazały naszej szkole „Odrę 1025", czyli tranzystorowy komputer drugiej generacji skonstruowany i produkowany od 1967 roku. Komputer przeznaczony był do obliczeń naukowo-technicznych i sterowania procesami technologicznymi w czasie rzeczywistym.„ Odra” była pierwszym polskim komputerem mikroprogramowanym. Warsztaty funkcjonowały do 1996 roku, a następnie zostały przeniesione do Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Strzegomskiej.

W kolejnych latach swojej działalności szkoła dostosowała profil kształcenia do potrzeb zakładu „Elwro” i przemysłu elektronicznego. Rozpoczęto prace nad opracowaniem i wdrażaniem programów nauczania dla nowych specjalności. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nasi uczniowie odnosili sukcesy w Konkursach Młodych Mistrzów Techniki na najlepszą pracę dyplomową.

W latach dziewięćdziesiątych, zgodnie z założeniami reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego, EZN stał się zespołem szkół składającym się z: Liceum Ogólnokształcącego nr XXI (szkoła powstała 1992 roku, ostatni rocznik zdawał maturę w 2010), Liceum Profilowanego nr XVI (szkoła funkcjonowała do 2010 roku) i Szkoły Policealnej. W tym czasie młodzież naszej szkoły odnosiła sukcesy w festiwalach chóralnych i w piłce siatkowej. Celem szkoły było stworzenie uczniom warunków do rozwijania wszechstronnych zainteresowań. Konsekwentnie realizowana była wizja szkoły nowoczesnej, przygotowującej nie tylko do zawodu. Od 1 września 2007 w zespole funkcjonuje Technikum Nr10, które kształci w zawodach: technik informatyk, technik elektronik i technik mechatronik.

Dzisiaj Elektroniczne Zakłady Naukowe to przyjazna szkoła, która potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością. Pozostajemy wierni wartościom przekazywanym sobie przez kolejne pokolenia. Dbamy o kultywowanie wieloletnich tradycji. Współczesność stawia przed nami nowe wyzwania, zmieniają się czasy, ludzie, przyzwyczajenia i oczekiwania. Staramy się w naszej szkole wychodzić im naprzeciw. Chlubą naszej szkoły są osiągnięcia nie tylko w sferze dydaktycznej, ale przede wszystkim wychowawczej. Nadrzędnym celem we wszystkich działaniach jest troska o ucznia, o rozwój jego zdolności i zainteresowań, pomoc w rozwijaniu talentów i pasji. Nasi uczniowie mają możliwość kształcenia się w kierunkach ściśle powiązanych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Nowoczesne metody nauczania, wysokiej klasy sprzęt wykorzystywany podczas zajęć oraz odpowiednio dobrana kadra nauczycieli dają gwarancję solidnego wykształcenia. EZN to miejsce, które łączy w sobie tradycję i nowoczesność, naukę i zabawę, dyscyplinę i przyjazną atmosferę.