• image
  • :-)
  • :-)
  • :-)
  • dni_otwarte
  • Znasz cytat?
  • image
  • www.ezn2d.c0.pl
  • :)
rekrutacja

Elektroniczne Zakłady Naukowe w roku szkolnym 2017/2018 oferują kształcenie w trzech zawodach: technik elektronik, technik mechatronik, technik informatyk w Technikum Nr 10. W świadomym wyborze klasy pomogą znajdujące się poniżej dokumenty. Można tam znaleźć również informacje o tym, jakie warunki należy spełnić, aby zostać uczniem najlepszego technikum na Dolnym Śląsku.