• :-)
 • www.ezn2d.c0.pl
 • :)
 • dni_otwarte
 • image
 • image
 • Znasz cytat?
 • :-)
 • :-)
Program CCNA Exploration

Program CCNA Exploration (ver.4.0) składa się z czterech semestrów obejmujących następujące zagadnienia:

Kurs CCNA Exploration 1 (semestr 1): Podstawy sieci

 • Znaczenie sieci we współczesnym świecie
 • Komunikacja poprzez sieć
 • Funkcjonalność i protokoły warstwy aplikacyjnej
 • Warstwa transportowa OSI
 • Warstwa sieciowa OSI
 • Adresowanie w sieciach – IPv4
 • Warstwa łącza danych
 • Warstwa fizyczna OSI
 • Projektowanie sieci. Okablowanie
 • Konfigurowanie i testowanie sieci

Kurs CCNA Exploration 2 (semestr 2): Protokoły i koncepcje routingu

 • Wprowadzenie do routingu i przekazywania pakietów
 • Routing statyczny
 • Wprowadzenie do protokołów routingu dynamicznego
 • Protokoły routingu wektora odległości
 • RIP wersja 1
 • VLSM i CIDR
 • RIPv2
 • Tablica routingu: analiza
 • EIGRP
 • Protokoły routingu stanu łącza
 • OSPF

Kurs CCNA Exploration 3 (semestr 3): Przełączanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe

 • Projektowanie sieci LAN
 • Przełącznik – podstawowe koncepcje i konfiguracja
 • Sieci VLAN
 • VTP
 • STP
 • Routing pomiędzy sieciami VLAN
 • Sieci bezprzewodowe – podstawowe koncepcje i konfiguracja

Kurs CCNA Exploration 4 (semestr 4): Sieci WAN - zasady dostępu

 • Wprowadzenie do sieci WAN
 • PPP
 • Frame Relay
 • Bezpieczeństwo sieciowe
 • Listy ACL
 • Telepraca – rozwiązania techniczne
 • Adresacja IP – usługi
 • Rozwiązywanie problemów sieciowych