• :)
 • image
 • dni_otwarte
 • image
 • :-)
 • :-)
 • Znasz cytat?
 • :-)
 • www.ezn2d.c0.pl
Psycholog szkolny

mgr Agnieszka Domaradzka

szkolny psycholog


Psycholog szkolny działa zgodnie z zasadami wynikającymi z ogólnego planu pracy psychologa oraz Programu profilaktyki.
Psycholog szkolny w szczególności:

 • odpowiada za realizację Programu profilaktyki,
 • prowadzi działania diagnostyczne dotyczące uczniów, sytuacji wychowawczych,
 • wspiera rozwój uczniów, określa odpowiednie formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • zapewnia doradztwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Psycholog szkolny realizuje swoje zadania – pod nadzorem wicedyrektora – współdziałając z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, pedagogiem szkolnym.

Godziny przyjmowania szkolnego psychologa (pokój 107, I piętro):

 • wtorek  8:00-11:00
 • środa  11:00 - 17:00
 • czwartek  8:00 - 11:00