• :-)
  • :-)
  • :-)
  • Znasz cytat?
  • dni_otwarte
  • www.ezn2d.c0.pl
  • image
  • :)
  • image
Terminarz
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE
Inauguracja roku szkolnego 1 IX 2016 r.
Podział na semestry:
Klasy programowo najwyższe Technikum SEMESTR 1 1 IX 2016 r. – 15 I 2017 r.
SEMESTR 2 16 I 2017 r. – 28 IV 2017 r.
Pozostałe klasy SEMESTR 1 1 IX 2016 r. – 15 I 2017 r.
SEMESTR 2 16 I 2017 r. – 23 VI 2017 r.
Terminy ferii
Zimowa przerwa świąteczna 23 XII – 31 XII 2016 r.
Ferie zimowe 13 II – 26 II 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 13 IV – 18 IV 2017 r.
EGZAMINY
Egzamin maturalny
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Komunikat Dyrektora CKE
PRAKTYKI
Klasa 3D, 3E 1 – 28 IX 2016r.
Klasa 3H 3 – 28 X 2017r.
Klasa 3F, 3G 28 III – 28 IV 2017r.
Klasa 3A, 3C 4 – 31 V 2017r.
TERMINY WYSTAWIANIA OCEN
Klasy maturalne 9 I 2017r.(pon.), 24 IV 2017 r.(pon.)
Pozostałe klasy 9 I 2017r.(pon.), 16 VI 2017 r. (pt.)
TERMINY WYSTAWIANIA OCEN PROPONOWANYCH
Klasy maturalne 5 XII 2016r.(pon.), 20 III 2017r.(pon.)
Pozostałe klasy 5 XII 2016r.(pon.), 15 V 2017r.(pon.)
SPOTKANIA Z RODZICAMI
Klasy pierwsze 2 IX 2016 r. (pt.)
Wszystkie klasy (oprócz klas pierwszych) 8 IX 2016r. (czw.)
Klasy maturalne
 - środsemestralne   27 X 2016 r. (czw.)
 - przedklasyfikacyjne   8 XII 2016 r. (czw.), 23 III 2017 r.(czw.)
 - semestralne   19 I 2017 r. (czw.)
Wszystkie klasy (oprócz klas maturalnych)
 - śródsemestralne   27 X 2016 r. (czw.), 23 III 2017 r. (czw.)
 - przedklasyfikacyjne   8 XII 2016 r. (czw.), 18 V 2017 r.(czw.)
 - semestralne   19 I 2017 r. (czw.)
POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
Konferencja plenarna   13 IX 2016r (wt.), 17 I 2017 r. (wt.), 26 VI 2017 r. (pon.), 29,30 VIII 2017 r. (wt., śr.)
Konferencje szkoleniowe wg odrębnego harmonogramu
Zebrania Zespołu Wychowawców wg odrębnego harmonogramu
Zebrania Zespołów Przedmiotowych wg odrębnego harmonogramu
Konferencje klasyfikacyjne
 - klasy maturalne   11 I 2017 r.(śr.), 26 IV 2017 r.(śr.)
 - pozostałe klasy   11 I 2017 r.(śr.), 20 VI 2017 r. (wt.)
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
zgodnie z harmonogramem CKE – pisemna część egzaminu maturalnego z j.angielskiego, pisemna część egzaminu zawodowego
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PO ODPRACOWANIU
  31 X 2016 (1 października 2016r.); 2 V 2017 (25 III 2017)