• Znasz cytat?
 • :)
 • :-)
 • dni_otwarte
 • :-)
 • www.ezn2d.c0.pl
 • image
 • :-)
 • image
Materiały na egzamin zawodowy

Informacje dla zdających

Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?

Uczniów zsz i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych

Uczeń (słuchacz) składa:

 • deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły,
na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Absolwentów szkół

Absolwent składa:

 • deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

Terminy egzaminów

Sesja i styczeń-luty 2016

Część pisemna egzaminu odbędzie się 14 stycznia 2016r. godziny wg odrębnego harmonogramu.

Część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniach od 15 stycznia 2016r do 26 lutego 2016r. wg odrębnego harmonogramu.

Sesja II maj-lipiec 2016r.

Część pisemna egzaminu odbędzie się 16 czerwca 2015r.

Część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniach od 30 maja 2016r do 4 lipca 2016r. wg odrębnego harmonogramu.

Deklaracja uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

Technik elektronik

Informator

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik informatyk

Informator

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik mechatronik

Informator

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych