• :-)
 • dni_otwarte
 • :-)
 • image
 • :-)
 • www.ezn2d.c0.pl
 • image
 • Znasz cytat?
 • :)
Materiały na egzamin zawodowy

Informacje dla zdających

Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje?

Uczniów zsz i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych

Uczeń (słuchacz) składa:

 • deklarację przystąpienia do dyrektora szkoły,
na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

 

Absolwentów szkół

Absolwent składa:

 • deklarację przystąpienia do Dyrektora OKE,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

 

Terminy egzaminów

Sesja II maj-lipiec 2016r.

Część pisemna egzaminu odbędzie się 30 czerwca 2017r.

Część praktyczna egzaminu odbędzie się wg odrębnego harmonogramu.

Deklaracja uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

Technik elektronik

Informator

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Technik informatyk

Informator

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik mechatronik

Informator

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych