• image
 • :-)
 • :-)
 • :)
 • dni_otwarte
 • www.ezn2d.c0.pl
 • :-)
 • image
 • Znasz cytat?
„Safety in Vocational Training” – „Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym”

Informacje podstawowe:

Podmioty uczestniczące w projekcie dla których organem prowadzącym jest Miasto  Wrocław:

 • Elektroniczne Zakłady Naukowe

Partnerzy:

Turcja, Niemcy, Słowacja, Włochy

Termin realizacji: 01.08.2011 r. – 31.07.2013 r.

Budżet/kwota dofinansowania: 18 000,00 Euro

Projekt realizowany w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci – Projekty Partnerskie

Charakterystyka Projektu:

“Safety in Vocational Training – Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym” (SA-VO) jest projektem partnerskim, który w założeniu ma się przyczynić do rozwiązania kwestii „BEZPIECZEŃSTWA” w szkołach. W trakcie realizacji projektu porównane zostaną systemy edukacji, jak i systemy bezpieczeństwa i higieny pracy w kształceniu zawodowym we wszystkich krajach partnerskich.

W ramach projektu planowane jest stworzenie zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska w szkołach zapewniających kształcenie zawodowe. Produktem końcowym projektu jest stworzenie książeczki w formie elektronicznej i drukowane na temat podstawowego przestrzegania zasad BHP dopuszczalnego w Unii Europejskiej.

 

Cele ogólne projektu:

 •  ochrona uczniów przed wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi
 •  wykształcenie świadomości ryzyka zawodowego i działań, które mogą być powzięte, żeby ich uniknąć
 •  wkład do szkoleń w zakresie BHP, które ma być powtarzane co roku, do osiągnięcia standardów Unii Europejskiej
 •  ukształtowanie świadomości tych szkoleń
 •  stworzenie wspólnego stanowiska  w zakresie „bezpiecznej pracy”