• image
  • www.ezn2d.c0.pl
  • :)
  • :-)
  • dni_otwarte
  • :-)
  • image
  • :-)
  • Znasz cytat?
Wymiana międzynarodowa

Nasza szkoła uczestniczy już od trzech lat w zapoczątkowanym w roku 2009 projekcie edukacyjnym „Międzynarodowa Wymiana Młodzieży”. Projekt dotyczy wymiany polsko-niemieckiej. Autorkami projektu są nauczycielki języka niemieckiego: mgr Aneta Bilewicz i mgr Małgorzata Stańczyk.

Wymiana młodzieży oparta jest na współpracy z niemieckimi organizacjami Droste-Haus i Jugendwerk oraz Polsko-Niemiecką Wymianą Młodzieży.

Organizacja Droste- Haus, z siedzibą w Verl (Niemcy), zajmuje się zagadnieniem wymiany międzynarodowej od roku 1955. Jej założycielem był Hugo Wöstemeyer, którego ideą była dbałość o pokój i porozumienie między narodami, a jego mottem przewodnim następujące zdanie „Besser ist, wenn die Menschen miteinander sprechen, als wenn sie gegeneinander kämpfen” (Lepiej jest, gdy ludzie ze sobą rozmawiają, niż gdy ze sobą walczą). Droste-Haus organizuje wymianę międzynarodową z następującymi krajami: Egipt, Bułgaria, Dania, NRD (do1986), Anglia, Francja, Grecja, Izrael, Kanada, Holandia, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Rosja, USA, Czechy, Walia, Japonia i Chiny. Według założyciela organizacji oraz jego współpracowników, którzy kontynuują wciąż jego dzieło, najlepszą drogą do poznania kultury i ludzi z innego kraju jest podróżowanie, przyjmowanie gości zza granicy oraz wspólne spędzanie czasu i wymiana doświadczeń.

Założenia projektu „Międzynarodowa Wymiana Młodzieży” w EZN są następujące:

1.      Poznanie kultury, historii i ogólnych danych o Niemczech.

2.      Obalanie stereotypów na temat Polaków i Niemców.

3.      Stworzenie warunków do praktycznej nauki języka.

4.      Nawiązanie relacji interpersonalnych między młodzieżą z Polski i Niemiec.

W latach 2009-2012 nasi uczniowie byli trzykrotnie goszczeni w Verl . Rewizyty uczniów z  collegu zawodowego im. Karla Miele spodziewamy się w drugiej połowie maja bieżącego roku.

Relacja z ubiegłorocznego wyjazdu naszej młodzieży do Verl

W dniach od 26.03.2010 do 02.04.2011r. grupa naszych uczniów z klas I - III technikum, licząca 23 uczniów i dwie uczennice, uczestniczyła pod opieką nauczycielek niemieckiego mgr Anety Bilewicz i mgr Małgorzaty Stańczyk w wymianie młodzieży w Verl – niemieckim miasteczku w Nadrenii-Westfalii.

Już po raz drugi odwiedziliśmy Verl w ramach nawiązanej w zeszłym roku współpracy EZN z niemieckimi partnerami. Podczas 8-dniowego pobytu zrealizowaliśmy urozmaicony i atrakcyjny program przygotowany przez niemieckich gospodarzy – organizację Droste-Haus, zajmującą się współpracą międzynarodową młodzieży. Odwiedziliśmy najpierw ratusz miejski, gdzie przyjął nas burmistrz Verl, który zapoznał naszą młodzież z historią, gospodarką i życiem współczesnym miasta. W ramach podziękowania za ciekawy wykład nasi chłopcy, reprezentujący chór szkolny, zaśpiewali kilka utworów ze swojego repertuaru, wzbudzając swoim występem niemały podziw burmistrza. Po tym oficjalnym spotkaniu czekały nas duże emocje w rezerwacie orłów w Detmold. Mieliśmy tam niepowtarzalną okazję uczestniczenia w pokazie karmienia orłów, sępów, sokołów i innych ptaków szponiastych żyjących na wolności. Przeżywaliśmy prawdziwe chwile grozy, mając tuż nad głową przelatujące wielkie i drapieżne ptaki.


W naszym programie znalazły się także chwile zadumy i refleksji, jak podczas zwiedzania zamku Wewelsburg – dawnej siedziby dowództwa SS . Znajduje się tam obecnie wystawa, zorganizowana w hołdzie więźniom obozu koncentracyjnego zlokalizowanego na tym terenie podczas II wojny światowej, którzy podczas rozbudowy zamku przez nazistów utracili życie. Wystawa służyć ma także ukazaniu prawdziwego oblicza SS i całej przewrotnej ideologii faszyzmu gloryfikującej „nadludzi”.
Nasza młodzież wzbogaciła swoją wiedzę historyczną, zwiedzając zabytkową Kolonię ze sławną gotycką katedrą oraz mogła przyjrzeć się produkcji czekolady i spróbować znanych wyrobów marki Lindt w kolońskim Muzeum Czekolady. Duże zainteresowanie u naszych przyszłych informatyków i elektroników wzbudziło zwiedzanie jedynego w swoim rodzaju Muzeum Informatyki (Heinz Nixdorf Museum) w Paderborn, w którym można było zobaczyć rozwój techniczny maszyn liczących na świecie na przestrzeni wieków – od prostego liczydła, przez maszyny liczące Jaccarda, po nowoczesne komputery najnowszej generacji, jak też i inne ciekawe nowinki techniczne.


Byliśmy też zaproszeni na Uniwersytet Techniczny w Paderborn, gdzie nasza młodzież wysłuchała przygotowanego przez pracowników tej uczelni wykładu na temat struktury szkolnictwa wyższego w Niemczech, obejrzała sale wykładowe i ćwiczeniowe i uczestniczyła w pokazach naukowych w laboratorium optycznym, akustycznym i mechatronicznym. Ponownie byliśmy też w collegu zawodowym im. Karla Miele w Guetersloh .Nasi uczniowie spotkali się i rozmawiali na interesujące ich tematy z młodzieżą z gimnazjum technicznego, zwiedzili klasy i warsztaty szkolne i mogli dowiedzieć się bliższych szczegółów o systemie kształcenia w Niemczech, a na koniec rozegrano polsko-niemieckie rozgrywki w piłkę nożną i w „dwa ognie”. Mamy nadzieję, że młodzież z tego gimnazjum odwiedzi w przyszłym roku nasze miasto.


Wieczór Polski, zorganizowany pod koniec naszego pobytu w siedzibie Droste-Haus w Verl, uświetnił występ naszego chóru szkolnego, któremu towarzyszyły gromkie oklaski gospodarzy. Potem był jeszcze wspólny śpiew i poczęstunek – polskie pierogi oraz chleb ze smalcem i ogórki kiszone. Obie atrakcje wzbudziły duży entuzjazm naszych gospodarzy.
Tegoroczny wyjazd do Verl był z cała pewnością dobrym sprawdzianem wiedzy i umiejętności językowych naszych uczniów. Mieszkanie u rodzin niemieckich i bezpośredni, codzienny kontakt z żywym językiem zmuszały ich niejako do przestawienia się na myślenie i mówienie po niemiecku, a wielu naszych uczniów zdążyło się też zaprzyjaźnić z rówieśnikami z Niemiec i ich rodzicami. Wielu z nich koresponduje ze sobą mailowo i podtrzymuje kontakt z nadzieją na ponowne spotkanie w Niemczech lub w Polsce.