• www.ezn2d.c0.pl
  • dni_otwarte
  • :-)
  • image
  • image
  • Znasz cytat?
  • :-)
  • :-)
  • :)
Projekt Dolnośląska eSzkoła

 nr1

Dolnośląska e-Szkoła jest innowacyjnym projektem stawiającym sobie za cel stworzenie wirtualnej szkoły. Realizacja internetowej platformy edukacyjnej umożliwi sprawną komunikację między uczniami i nauczycielami przez cały okres kształcenia, z dowolnego miejsca na świecie. Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zadawania  prac domowych, testów i projektów. Uczniowie będą mogli rozwiązywać testy, zadania oraz rozwijać swoje indywidualne zainteresowania dzięki materiałom zamieszczonym na platformie. Wdrożenie programu powinno przyczynić się do podniesienia poziomu kształcenia oraz zniwelowania dysproporcji w osiągnięciach uczniów.

Projekt „Dolnośląska e-szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.