• :-)
 • :-)
 • dni_otwarte
 • image
 • www.ezn2d.c0.pl
 • Znasz cytat?
 • image
 • :-)
 • :)
Konkurs "Matematyczne rozmaitości"

 

Na początku każdego miesiąca (od października do maja) zostanie ogłoszona lista pięciu zadań.

Każde zadanie jest punktowane następująco:

 • zadanie 1 – 1 pkt.
 • zadanie 2 – 2 pkt.
 • zadanie 3 – 3 pkt.
 • zadanie 4 – 4 pkt.
 • zadanie 5 – 5 pkt.

Rozwiązania zadań uczeń przekazuje swojemu nauczycielowi matematyki do 25. dnia danego miesiąca.
Począwszy od drugiej listy zadań będą prezentowane nazwiska uczestników konkursu z liczbą zdobytych punktów.

Uczniowie, którzy zdobędą 60 punktów otrzymują tytuł laureata i nagrodę w postaci oceny celującej (ocena cząstkowa) z matematyki. Nadwyżka punktów będzie zaliczona do ponownego udziału.

 

AKTUALNE WYNIKI

 

 


AKTUALNE ROZWIĄZANIA

 

AKTUALNE LISTY ZADAŃ

 

AKTUALNY REGULAMIN