• Znasz cytat?
  • :-)
  • image
  • image
  • :-)
  • :)
  • :-)
  • dni_otwarte
  • www.ezn2d.c0.pl
Praktyki zagraniczne
czwartek, 15 czerwca 2017 00:00

 Elektroniczne Zakłady Naukowe przystąpiły w roku szkolnym 2016/2017 do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN” . Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Akcji 1. Programu Erasmus +.

Głównym koordynatorem projektu praktyk jest pan Marek Prokopowicz - pracownik Działu Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doktorant w Instytucie Marketingu.

W dniach 29-30 kwietnia 2017r do Hiszpanii i do Włoch wyjechało 45 uczniów z klas trzecich. Opiekunami grupy włoskiej są Panie Danuta Michalska i Grażyna Dobrzyniecka-Kuś, grupy hiszpańskiej Pan Artur Wojtczak. Uczniowie pracują w dużych i małych przedsiębiorstwach, w korporacjach i rodzinnych firmach. Są zaangażowani i zadowoleni z możliwości kształcenia się w swoim zawodzie. Młodzież realizuje również program kulturowy zwiedzając najważniejsze miejsca w Bolonii i Saragossie.

alt