• www.ezn2d.c0.pl
  • :)
  • Znasz cytat?
  • image
  • dni_otwarte
  • :-)
  • image
  • :-)
  • :-)
śródsemestralne spotkania z rodzicami . Konsultacje
czwartek, 20 października 2016 11:08

27 października 2016 r. (czwartek), odbędą się śródsemestralne spotkania z rodzicami wg następującego harmonogramu:

Klasy I – godz. 16.30 – spotkanie w sali gimnastycznej – prelekcja pt. „Zagrożenia w sieci. Uzależnienie od komputera”. Po zakończonej prelekcji spotkania z wychowawcami wg planu:

Klasa

I A

I C

I D

I E

I F

I G

I H

sala

203

106

105

34

103

201

104

Klasy II i III – godz. 17.15 – 18.00 – spotkania z wychowawcami wg planu:

Klasa

II A

II B

II C

II D

II E

II F

II G

sala

308

03

201

101

102

04

205

klasa

III A

III C

III D

III E

III F

III G

III H

sala

310

200

29

202

100

30

204

Klasy IV – godz. 16.30 – 17.15 – spotkania z wychowawcami wg planu:

klasa

IV A

IV C

IV D

IV E

IV F

IV G

sala

30

101

205

102

204

100

 

W dniu 27 października 2016 r. (czwartek) w godzinach 18.00 - 19.00 odbędą się indywidualne konsultacje z rodzicami,  wg załączonego harmonogramu:

 

HARMONOGRAM INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

Z RODZICAMI UCZNIÓW

27  października  2016 r.

godz. 18.00 – 19.00

 

PRZEDMIOT

SALA

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI

JĘZYK POLSKI

102/106

L. BOROWSKA  

D. MICHALSKA

J. ILNICKA          

E. POŹNIAK

A. DOBRZAŃSKA

JĘZYK ANGIELSKI

33/34

I. RAJCZAKOWSKA - MAŁOZIĘĆ,

 D. CISZEK,

A. KOZICZAK,

A. URNIAŻ

D. WIŚNIEWSKA,

J.SEKUŁA

B. PELCZAR - ŁASEK

JĘZYK NIEMIECKI

29/30

B. KONIUSZEWSKA,

M. STAŃCZYK,

K. KUŚ – CHATYS,
A. BILEWICZ

MATEMATYKA

204/203/202

D. GUT

J. ŁUC

S. STAŃKO

M. TARNOWSKA

J.SIKORA

E. ZNAMIROWSKA

FIZYKA

202

E. GAŁUSZKA

B. MIKOS - ZŁOCKA

K. DOBOSZ

CHEMIA , BIOLOGIA

202

A. KORALEWICZ

L. KASZA

GEOGRAFIA

205

E. SELWA

O. LAZOPOULOS

HISTORIA

102

W. TANIA

J. TATARSKI

RELIGIA/ETYKA

104

J. ORZECHOWSKA

D. KROPACZ

K. JOPEK

P. ŚLEDŹ

WYCHOWANIE FIZYCZNE,

 

19

B. KALWASIŃSKA

E. PODGÓRSKA

A. MIESZKAŁA
A. WOJTCZAK

EDB, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

33

A. NIEDZIELA

M. STĘPIEŃ

M. GORCZYCKA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

308

D. SZKUDLAREK

B. HĄDZLIK

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

310

J. MALEWICZ

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

207

T. WINIARSKI
 P. POPIEL
T. GŁÓWCZYŃSKI

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

300

M. WALCZYŃSKI, N. WALCZYŃSKA

B.BAJEK

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

302

R. SICZEK

A. NOWAK

M. PALUCH

L. JASIŃSKA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

306

U. KAZUBEK

D. DOMAGAŁA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

304

J. GŁADYSZ

W. MITUŁA

M. GABOR