• Znasz cytat?
 • :-)
 • :)
 • image
 • dni_otwarte
 • image
 • :-)
 • :-)
 • www.ezn2d.c0.pl
Pan Sienkiewicz
czwartek, 20 października 2016 10:57

 Pan Sienkiewicz - Konkurs w Bibliotece

 

Cele:

 • Przybliżenie uczniom życiorysu i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz popularyzacja dzieł pisarza.
 • Pogłębianie wiedzy o literaturze polskiej.
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Upowszechnianie czytelnictwa.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i wychowanie do wartości.
 • Wymagania:

 • Znajomość biografii Henryka Sienkiewicza.
 • Znajomość dzieł: Quo vadis, Krzyżacy, Trylogia,  W pustyni i w puszczy, Nowele, Listy z podróży do Ameryki.
 • Wszystkie w/w utwory dostępne są w bibliotece EZN.

  W pustyni i puszczy podstępne https://wolnelektury.pl/szukaj/?q=w+pustyni+i+w+puszczy

  W księgozbiorze EZN znajdują się także publikacje na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

  Termin:

  ·        PAŹDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2016 rok

       (dzień i godzina do ustalenia)

  Zasady:

 • Czas trwania konkursu - 1 lekcja (godzina wychowawcza)
 • Uczestnicy - uczniowie EZN. W konkursie biorą udział reprezentanci klas (zespoły 3-osobowe)
 • W czasie, gdy drużyna rozwiązuje zadanie w bibliotece, pozostali uczniowie w klasie wraz z Wychowawcą czytają na głos wybrany tekst Henryka Sienkiewicza lub słuchają książki mówionej do wyboru: Krzyżacy w interpretacji Krzysztofa Globisza, Quo vadis w interpretacji Jerzego Treli.
 • Przebieg konkursu w bibliotece

 • Uczestnicy rozwiązują 7 zadań (test wiedzy, krzyżówka, puzzle, zgadywanki, kreatywne myślenie, wyszukiwanie informacji)
 • W bibliotece przygotowane będą źródła książkowe - koła ratunkowe dla drużyny.
 • Zwycięża drużyna, która uzyska największą ilość punktów.
 • W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje czas wykonania zadań.
 • Organizatorzy przewidzieli nagrody dla zwycięzców.