• image
  • dni_otwarte
  • :)
  • www.ezn2d.c0.pl
  • :-)
  • image
  • :-)
  • :-)
  • Znasz cytat?
Spotkania z rodzicami II, III i IV klas technikum
sobota, 03 września 2016 09:12

Spotkania z rodzicami II, III i IV klas technikum odbędą się 8.09.2016 r. (czwartek) wg harmonogramu:

Rodzice uczniów klas drugich w zawodzie technik informatyk ( klasy II D, II E, II F, II G) spotykają się z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami o godz. 16.30 w sali gimnastycznej. Tematem spotkania będą zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwalifikacja E.12. Po zakończeniu spotkania rodzice udają się z wychowawcami do wyznaczonych sal. Rodzice uczniów klas II A i II C spotykają się z wychowawcami o godzinie 17.00  w wyznaczonych salach:

klasa

II A

II B

II C

II D

II E

II F

II G

sala

308

201

33

30

102

34

203

Rodzice uczniów klas trzecich w zawodzie technik informatyk ( klasy III D, III E, III F, III G) spotykają się z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami o godz. 17.15 w sali gimnastycznej. Tematem spotkania będą zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – kwalifikacja E.13. Po zakończeniu spotkania rodzice udają się z wychowawcami do wyznaczonych sal.

Rodzice uczniów klas III A i III C spotykają się z wychowawcami o godzinie 17.15 w wyznaczonych salach. Podczas spotkań rodzicom zostaną przekazane informacje dot. egzaminu z kwalifikacji E.06 (technik elektronik) i E.03 (technik mechatronik)

klasa

III A

III C

III D

III E

III F

III G

III H

sala

105

200

29

202

100

205

106

Rodzice uczniów klas czwartych spotykają się z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej. Tematem spotkania będą zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz prelekcja psychologa nt. „Stres w okresie przedmaturalnym”. Po spotkaniu zostaną przekazane informacje nt. egzaminów z kwalifikacji zawodowych.

klasa

IV A

IV C

IV D

IV E

IV F

IV G

sala

31

101

03

104

204

103

Przed spotkaniami z rodzicami, w pokoju nauczycielskim o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie wychowawców klas (oprócz klas pierwszych) z Dyrekcją Szkoły.